Vælg en side

Privatlivspolitik

Cookies og persondata

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Da du er kunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig. Hermed sender vi dig information om denne behandling. Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til disse informationer.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
ZiboCare A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ZiboCare Academy – en del af
ZiboCare A/S
Præstemarksvej 69
8700 Horsens
CVR-nr.: 29610274
Telefon: +45 76 900 407
E-mail: post@zibocare.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi anvender dine personoplysninger til opfyldelse af en kontrakt som du er part i.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Persondataforordningens art 6, stk. 1 litra b).

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse til identifikation af dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Databehandlere, herunder outlook e-mailsystem, regnskabssystem og CRM system.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler i de fleste tilfælde udelukkende oplysninger, som du selv har givet os. I nogle tilfælde modtager vi oplysninger fra offentlige myndigheder, hvis disse visiterer dig til at modtage produkter fra os.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger frem til udløbet af den kontraktuelle forpligtelse der ligger til grund for behandlingen, det vil sige inklusive en eventuel garantiperiode.

For visse oplysninger kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på overholdelse af retlig forpligtelse f.eks. i forbindelse med indberetning til SKAT samt revision, overholdelse af øvrige retlige forpligtelser sat overfor dit krav på, at oplysningerne ikke gemmes i længere tid end nødvendigt. Vi vil i den forbindelse bestræbe os på, at fjerne personlige fra dokumenter, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

9. Forladt indkøbskurv på webshoppen
Når du ligger en vare(r) i indkøbskurven på webshoppen sender vi dig en påmindelsesbesked over e-mail, hvis du ikke afslutter ordren.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Online søvnskema

Benytter du vores online løsning for søvnskemaer, gemmer vi dine indtastede data indtil du anmoder om at få det tilsendt i en fil. Dine indtastede persondata slettes 24 timer derefter.
Vi gemmer info om dit søvnmønster til statistiske formål, men vi anonymiserer alle indsamlede data.

Cookies